By Lif Media
Linda Lif
Sverige
0707-996299
http://www.bylime.se
linda.lif@jellyjar.se

Casting, Koordinator, Projektledare, Scripta

by LIF MEDIA erbjudet helhetslösningar inom rörlig bild. Allt från enklare webb-tv inslag till avancerade live-produktioner. Inga uppdrag är för stora eller för små.

Linda Lif har arbetat med TV och på produktionsbolag sedan 1995, som projektledare, produktionsledare, koordinator, castare och scripta. Erfarenhet och erbjudanden har gjort att det egna företaget - by LIF MEDIA - nu ska få växa!