Leverantörsoberoende nätverk

JellyJar är ett nätverk för frilansare och egenföretagare som alla håller en hög nivå i sitt arbete med upplevelser för människor genom tv, film, musik, festivaler, teater, kultur, sport och event – allt det som innefattas i det vi kallar upplevelsebranschen. Nätverket har sitt säte i Malmö och är det första av sitt slag i södra Sverige.

Syftet med nätverket är att skapa en bas av personal med hög kompetens där ni som kund snabbt kan hitta ”rätt person för rätt tillfälle”, men också, när uppdraget så kräver, få fördel av ett mindre eller större väl sammansvetsat team som jobbar mot ett gemensamt mål utan att bara se till sin enskilda uppgift. Medlemmarna i nätverket är bland de mest erfarna och respekterade yrkespersonerna inom sina respektive områden, frekvent anlitade under många år av kunder med höga krav för uppdrag över hela världen.

För att ingå i nätverket måste man uppfylla krav på hög kompetens såväl yrkesmässigt som socialt, vara korrekt försäkrad och utbildad och vid de tillfällen där typen av uppdrag så kräver, även vara korrekt licensierad. Alla som ingår i JellyJar är registrerade företagare och uppfyller de krav som ställs av svenska myndigheter. När ni anlitar medlemmar som ingår i JellyJar kan ni vara säkra på att få personal som gör allt för att säkerställa ett tryggt genomförande av projektet för både uppdragsgivare och slutkund.

JellyJar ger fördelarna av en stor organisation men flexibiliteten hos den enskilde frilansteknikern samt kraften i att samarbeta, koordinera resurser, inspirera och dela kunskaper. Detta är en del av nätverkets styrka och ansvar mot er som kund. Under medlemmar kan du läsa mer om oss och våra projekt.